Wat doet een Mediator?

Een mediator is een bemiddelaar. Het is dus iemand die helpt wanneer er een meningsverschil tussen een aantal partijen is ontstaan. De mediator staat hierbij tussen de partijen en kiest geen kant in het conflict. Ook zal een mediator geen oordeel vellen of een standpunt innemen.

Met andere woorden: Een mediator is een neutrale partij. Doorgaans stelt de mediator vragen en vraagt aan beide partijen om standpunten toe te lichten. De partijen onderling gaan op zoek naar een oplossing. Uiteraard kan de mediator wel suggesties doen over mogelijke oplossingen. Wanneer beide partijen tot een oplossing zijn gekomen zal de mediator dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

De deelname aan een mediation traject is volledig vrijwillig (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een rechtszaak). Omdat het inzetten van een mediator vrijwillig gebeurt komt men vaak sneller tot een oplossing.

Wanneer schakel je een mediator in?

Een mediator kan dus worden ingeschakeld zodra er ergens een conflict is ontstaan en beide partijen er voor kiezen om een oplossing te vinden. In de praktijk werken mediators vaak bij zakelijke conflicten (arbeidsconflicten en handelsconflicten) en bij echtscheidingen.

Zoals eerder gezegd zal een mediator bemiddelen bij een geschil en helpen bij het vaststellen van de afspraken. Hij of zij zal zich niet opstellen als een therapeut of proberen om de problemen te verhelpen.

Kosten mediator

Over het algemeen is het inzetten van een mediator stukken goedkoper dan het inschakelen van één of meerdere advocaten. De kosten variëren per mediator en per conflict. Over het algemeen geldt dat een mediator ingeschakeld kan worden vanaf enkele honderden Euro’s. Uiteraard kan het bedrag bij grote en complexe conflicten flink oplopen.