Een beroep doen op een mediator Deventer voor uw scheiding

Er kan worden vastgesteld dat veel mensen er tegenwoordig voor kiezen om voor hun scheiding een beroep te doen op een zogenaamde scheidingsmediator. Voor mensen die woonachtig zijn in Deventer of omgeving wordt er logischerwijs vooral gekeken in de richting van een mediator Deventer. In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het zo dat een scheidingsmediator niet zal proberen om jullie relatie te herstellen. Het is dan ook zo dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen enerzijds een scheidingsmediator en anderzijds een relatietherapeut. Bent u eveneens van plan om een beroep te doen op een scheidingsmediator voor uw scheiding, maar wilt u in eerste instantie graag meer te weten komen over wat deze persoon nu precies allemaal voor u en uw partner kan betekenen? In dat geval bent u hier op deze pagina aan het juiste adres!

Wat doet een mediator Deventer precies?

In eerste instantie zal een mediator Deventer ervoor kiezen om met de beide partijen rond de tafel te gaan zitten. Tijdens dit moment worden de wensen van beide partijen besproken en genoteerd. Vervolgens verstrekt de mediator het nodige advies en geeft hij informatie over de te maken afspraken. De kerntaak van een scheidingsmediator bestaat er in om jullie beiden tot overeenstemming te brengen. Het spreekt voor zich dat de mediator steeds aan allebei de partijen evenveel aandacht geeft. Het spreekt dan ook voor zich dat deze persoon te allen tijde een neutrale houding dient aan te nemen ten opzichte van de personen die van elkaar wensen te scheiden. Finaal zorgt de mediator Deventer er eveneens voor dat de machtsbalans tussen de twee betrokken partijen steeds in evenwicht is. Het spreekt voor zich dat het uiteindelijk niet de mediator is welke keuzes zal maken, maar wel de partijen zelf.

Voorbereiding voor een bezoek aan een mediator Deventer

Op het ogenblik dat u heeft besloten om een beroep te doen op een mediator Deventer zult u uiteraard een soort van intakegesprek moeten ondergaan. Voor dit gesprek is het van cruciaal belang dat jullie beiden alle gegevens verzamelen die mogelijks relevant kunnen zijn voor de scheiding. Enkele zaken waar u op dit vlak rekening mee dient te houden zijn:

  • De persoons- en inkomensgegevens van beide partners;
  • De gegevens met betrekking tot het pensioen;
  • De bestaande inboedel;
  • Het vermogen waar jullie over beschikken;
  • De schulden waarvan mogelijks nog sprake is;
  • De woning waar jullie beiden mogelijks eigenaar van zijn;

Zorg ervoor dat jullie zoveel mogelijk van deze gegevens bij de hand hebben om het intakegesprek zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook met het oog op een zo efficiënt mogelijke afhandeling van de echtscheiding spreekt het voor zich dat het in jullie beiden voordeel is dat de mediator Deventer zo snel mogelijk over alle relevante informatie beschikt.

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Op het ogenblik dat jullie samen met de mediator Deventer de nodige afspraken hebben gemaakt spreekt het voor zich dat deze op papier gezet dienen te worden. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde echtscheidingsconvenant. Wanneer alle afspraken door de mediator in dit document zijn verwerkt zal er aan beide partijen worden gevraagd om deze te ondertekenen. Het spreekt voor zich dat alle afspraken vanaf dat ogenblik bindend zijn. Maak direct een afspraak met Dé ScheidingsMediator voor een mediator in de omgeving van Deventer.